سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در http://http192-168-1-11.com وب سایت (خدمات") برای فقط جنبه اطلاعات عمومی.

http://http192-168-1-11.com فرض هیچ مسئولیتی در قبال اشتباهات و یا حذفیات در محتویات خدمات.

در هیچ واقعه باید HTTP://http192-168-1-11.com در قبال هر گونه خاص, مستقیم, غیر مستقیم, دارای اهمیت, یا خسارات اتفاقی یا هر خرابی, چه در عمل قرارداد, سهل انگاری و یا شبه جرم دیگر, ناشی از یا در ارتباط با استفاده از این سرویس و یا محتویات خدمات. HTTP://http192-168-1-11.com حق به چیزی به آنها اضافه, حذف, یا اصلاح به محتویات بر روی خدمات در هر زمان و بدون اطلاع قبلی.

HTTP://http192-168-1-11.com تضمین نمی کند که وب سایت رایگان از ویروس ها و یا دیگر اجزای مضر است.

اگر هر سوالی دارید, لطفا با ما تماس بگیرید.